top of page

בית מתנדבים

מיקום: כפר תקווה

תאריך: 2019

בית המתנדבים הוא מקום המגורים של קבוצות המתנדבים הגרים בכפר תקווה.

המבנה מכיל 4 דירות עבור 24 מתנדבים ודירה מונגשת לבעלי מוגבלויות.

ארגון המבנה מאפשר פרטיות למתנדבים הגרים בו לצד אפשרות לאינטרקציה רחבה יותר ופעילויות משותפות.

bottom of page