top of page

כאן אדריכלים

המשרד הוקם על ידי אדריכל אורן גולדשטין בשנת 2002, בהמשך הדרך הצטרפה אליו אדריכלית מיכל קורן-כנות וכיום הם מנהלים את המשרד בשותפות.

המשרד עוסק בתחומי אדריכלות מגוונים: מבנים מותאמים לאנשים עם מוגבלות, מבני חינוך, מבני ציבור, בתי מגורים ובתים פרטיים, תכניות בינוי, תב"עות ופיתוח סביבה. 

השרות האדריכלי כולל את כל שלבי התכנון: החל מתכנון ראשוני, הוצאת היתרים, תכניות מפורטות, מכרזים וכתבי כמויות, תכניות לביצוע, עיצוב פנים, שירותי נגישות ופיקוח עליון.

​המשרד פועל תוך שימת דגש על הקשבה ודיאלוג ומתמחה במתן פתרונות אדריכליים יצירתיים המשלבים בין דרישות התכנון הייחודיות לפרוייקט לבין היבטי התכנון הכוללים.

גישה זו מניבה איכויות הבאות לידי ביטוי ברמה מקצועית גבוהה, תוך עמידה בלוחות הזמנים ובתקציבים ומתן יחס אישי לכל לקוח.

רשימת עבודות לדוגמא

2012-2023

תכנון עירוני

 • מושב אלוני אבא - תכנית אב לשטחים ציבוריים

 • מושב עין העמק - תכנון מרכז הישוב ותכנית אב לשטחי ציבור

 • קיבוץ דברת - הרחבת בנים - תכנית בינוי לביצוע, דגמים חזרתיים צומחים

 • קיבוץ מעברות - תכנית בינוי לשכונת לב הקיבוץ 24 יח"ד

 • קיבוץ מעברות - 60 יחידות דיור בשכונת רמות חפר, תכנית בינוי לביצוע ודגמי בתים

 • קיבוץ משמר העמק - שכונת מגורים בת 12 יח' דיור, פינוי/בינוי

 • קיבוץ רמת דוד - הרחבה קהילתית - 24 בתים

 • שכונת בויימל אכזיב - חוברת הנחיות בינוי אדריכלי לשכונת צמודי קרקע עבור "סלע בינוי"

 • שכונת בויימל אכזיב - 70 יח' דיור צמודות קרקע עבור "סלע בינוי", דגם חזרתי צומח

 • שכונת רמלה דרום - חוברת הנחיות מרחביות - 3,400 יחידות דיור עבור עיריית רמלה

 • תב"עות בשטחים שונים 

 • כפר תקווה - אורווה לרכיבה טיפולית

 • כפר תקווה - בתי מגורים לקבוצת דיירים על הרצף האוטיסטי

 • כפר תקווה - חנות גלריה, סדנאות תעסוקה

 • כפר תקווה - מבנה מגורים למתנדבים

 • כפר תקווה - מבנה מרחב טיפולי 

 • כפר תקווה - מבנה תעסוקה טיפולית

 • כפר תקווה - מבני מגורים וטיפול מוגבר 

 • כפר תקווה - מבני מגורים לבעלי מוגבוליות 

 • כפר תקווה - פינת חי מונגשת לתעסוקה ובילוי 

 • כפר תקווה - תוספת חדר מחשבים, חדר מוזיקה וחדרי ספח למרכז פנאי וחברה 

 • מכון פוירשטין ירושלים - תכנון פנים אגף ילדים  

 • מכון פוירשטין ירושלים - תכנון פנים אגף פגועי ראש 

 • נהריה - משקם - שיפוץ מפעל לעבודה מוגנת

 • יקנעם מושבה - מבנה משרדים לוועד מקומי

 • נהריה - תכנון דגם חזרתי לשכונת בויימל, אכזיב 

 • רשות הטבע והגנים פרויקטים שונים - מבני כניסה לגנים לאומיים,                              מבני שירותים ומלתחות ועוד 

 • תל אביב - תחנת רק"ל שקועה, תחנת לוינסקי

 • תל אביב - תחנת רק"ל על גבי גשר, תחנת רוקח

 • קיבוץ דברת - שכונה מערבית, דגם צומח 

 • קיבוץ דברת - שכונה צפונית, דגם צומח  

 • קיבוץ דברת - הרחבה פנימית, דגם חזרתי

 • קיבוץ דברת - שכונה עבור מנהלת הדיור צה"ל / משטרת ישראל                                                      (בשיתוף פרלה קאופמן)

 • קיבוץ יפעת - יחידות דיור פרטיות​

 • קיבוץ יפתח - יחידות דיור פרטיות

 • קיבוץ מעברות - שכונת לב הקיבוץ, דגמים מדורגים 

 • קיבוץ מעברות - שכונת רמות חפר 54 יחידות דיור, דגמים צומחים 

 • קיבוץ משמר העמק - שיכון ספורט 

 • קיבוץ משמר העמק - התאמת יחידות דיור לאוכלוסיה מבוגרת

 • קיבוץ משמר העמק שיכון השלמה - הסבת יחידות דיור קטנות ליחידות דיור מלאות

 • קיבוץ רמת דוד - שכונת הרחבה בנה ביתך, דגמים אישיים​

 • נתניה - אולם ספורט אורט יד ליבוביץ (במסגרת פרלה קאופמן – כאן אדריכלים בע"מ)

 • יקנעם מושבה - מבנה גן ילדים 

 • יקנעם מושבה - הרחבת מעון יום - תוספת כיתה, מטבח, מחסן ומבואה

 • מושב אלוני אבא - מבנה גן ילדים מושב

 • מושב אלוני אבא - מבנה מועדון נוער ומעון יום תלת כיתתי

 • מושב אליקים - מבנה גן ילדים

 • מושב בלפוריה - מבנה גן ילדים

 • מושב בלפוריה - מעון יום חד כיתתי

 • מושב גבעת אלה - מועדון שכבה צעירה

 • מושב מדרך עוז - גן ילדים דו כיתתי

 • מושב עין העמק - מבנה גן ילדים
 • מושב תל עדשים – מעון יום, תוספת כיתה למעון קיים

 • קיבוץ רמות מנשה - שיפוץ והרחבת מבנה גן ילדים

 • תל אביב - תכנון בי"ס יסודי ב"גוש הגדול"                                                                                 (במסגרת פרלה קאופמן - כאן אדריכלים בע"מ)

 • מגוון בתים פרטיים ביישובים שונים ברחבי הארץ 

2002-2023

מבני ציבור

bottom of page