top of page

מרחב טיפולי

מיקום: כפר תקווה

תאריך: 2018

מבנה תמך לבתי מגורים עם טיפול מוגבר,

המבנה כולל: מרפאה, חדר פיזיותרפיה, משרדים, חלל רב תכליתי, מטבח ומכבסה

bottom of page